Cercar:

CONTACTE

Estàs a:

Portada

>>

Ajuntament

>>

Contactar

La seva opinió ens interessa a tots. Recollir els suggeriments dels ciutadans i de les ciutadanes és la millor manera de vetllar pel bon funcionament del poble. Si voleu fer algun suggeriment o consulta sobre aquesta pàgina web, l'Ajuntament o el municipi, ompliu aquest formulari i us contestarem el més aviat possible.

Avís sobre la protecció de dades personals

Ajuntament de Lliçà de Vall, com a responsable del fitxer, us informa que les dades facilitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i una altra normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i cancellar-les. Els esmentats drets els podeu exercir per mitjà d'escrit dirigit al responsable del fitxer a l'adreça postal següent: 08185 , Lliçà de Vall, Pl. de la Vila, s/n.
Us informem, així mateix, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que s'utilitzaran únicament per a l'objectiu amb què han estat recollides, que és:  registre de queixes i suggeriments.

| © 2018 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lliçà de Vall Nou. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Pl. de la Vila, s/n, 08185, Lliçà de Vall - Tel. 93 843 90 00 Fax. 93 843 93 75estadisticas