Cercar:

BÚSTIA @MBIENTAL

Estàs a:

Aquest formulari és per resoldre dubtes i qüestions bàsiques vinculades amb l'àrea de Medi Ambient. Fes la teva consulta i et donarem resposta el més aviat possible.

NOTA IMPORTANT: Qualsevol tramitació, queixa, petició o semblant s'ha de realitzar mitjançant instància general o imprès específici, per tant, com a única resposta a aquests tipus de qüestions, s'orientarà del tràmit a realitzar però no s'iniciarà cap procediment.

Avís sobre la protecció de dades personals

Ajuntament de Lliçà de Vall, com a responsable del fitxer, us informa que les dades facilitades per mitjà de qualsevol mena de formulari i en qualsevol suport seran tractades amb la deguda confidencialitat i respecte a les normes derivades de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i una altra normativa de desenvolupament. Us informem, així mateix, del dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les i cancellar-les. Els esmentats drets els podeu exercir per mitjà d'escrit dirigit al responsable del fitxer a l'adreça postal següent: 08185 , Lliçà de Vall, Pl. de la Vila, s/n.
Us informem, així mateix, que les vostres dades personals no seran objecte de cap cessió ni transmissió, i que s'utilitzaran únicament per a l'objectiu amb què han estat recollides, que és: registre de queixes i suggeriments de medi ambient.
| © 2018 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Lliçà de Vall Nou. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Pl. de la Vila, s/n, 08185, Lliçà de Vall - Tel. 93 843 90 00 Fax. 93 843 93 75estadisticas